Joukkueiden toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimintakauden alussa juniorijoukkueelle nimetään päävalmentaja ja joukkueenjohtaja sekä mahdollinen apuvalmentaja. Jokaisen joukkueen tulee ilmoittaa johtokunnalle joukkueen talousvastaava. Toivottavaa olisi, että joukkueille muodostettaisiin joukkueenjohto, jossa myös vanhemmilla edustus.

Urheilijan kausimaksu muodostuu seuran osuudesta ja joukkueen keräämästä joukkuemaksusta. 


Toimintasuunnitelma 

Toimintasuunnitelmaan on kuvattu joukkueen toiminta pelikauden aikana, kuten tapahtumat, sarja/sarjat jota pelataan, mahdolliset muut turnaukset, varainhankintasuunnitelmat jne. Myös harjoituksellinen sisältö ja painopisteet voidaan kuvata suunnitelmaan. Toimintasuunnitelma ja joukkueen talousarvion tulee vastata toisiaan. 

Talousarvio (-suunnitelma)

Joukkueet vastaavat omasta joukkuekohtaisesta talousarviostaan, joka laaditaan joukkueesta vastaavien toimesta. 

Talousarviossa tulee huomioida joukkuekohtaiset valmentajakorvaukset, turnauksista aiheutuvat kulut (mahdolliset tuomarimaksut, matkatasausmaksut), matkakulut, joukkueen varustehankinnat, harjoitusvuoroista aiheutuvat kulut sekä muut mahdolliset toimintaan liittyvät kulut. 

Talousarviota tehdessä on hyvä käydä läpi, miten joukkue rahoittaa toimintansa kulut. Tyypillisiä tuottoja ovat: kausimaksut,  turnauskahviotuotot, arpajaiset, talkootyöt(pallonpyöritys liigapeleissä), sponsori-tuotot ym. joukkueen toimintaa tukevat varainhankinnat. Talousarviota ei voida laatia tappiolliseksi, joukkueen tulee toimia kauden aikana talousarvion mukaisesti, mikäli kaikki suunnitellut tuotot eivät toteudu, niin vastaavasti menopuolelta on ”toimintaa” karsittava. Joukkueen kustannuspaikan (kirjanpidon dimensio) on oltava vähintään nollassa kauden loputtua. Toiminnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, joten ylijäämä on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. 

Joukkueen pitkän tähtäimen varainhankinnalle voidaan avata seuran kirjanpitoon oma dimensio määräajaksi.