Toimintapisteet

Toimintapisteiden 1.6.-31.12.2020
palautus 15.1.2021 mennessä palautuslomakkeella

Alkuvuoden toimintapisteet ajalta 1.1.-31.3. on jo palautettu koronan lopetettua kevätkausi maaliskuuhun. Nyt palautetaan kesän biitsin ja syksyn toiminnan pisteet.

Yleistä

Kaikkien seuran joukkueiden/ryhmien toiminta tulee kirjata huolellisesti ylös. Toiminnasta seura kerää toimintapisteitä, jotka vaikuttavat suoraan Akaan kaupungin myöntämän vuosittaisen yleisavustuksen määrään.

Toimintapisteet kerätään 2-3 kertaa vuodessa palautuslomakkeella. Keräyksestä ilmoitetaan aina erikseen seuran eri tiedotuskanavissa.


Ohjeet

Harjoitukset

Omien harjoitusten ja niihin osallistuneiden lukumäärä
Laske harjoituskerrat ja niihin osallistuneet henkilöt yhteensä: pelaajat, valmentajat ja huoltajat.

Jos joukkueella on ollut useampia harjoituksia samana päivänä, ne lasketaan erillisiksi harjoituskerroiksi, esimerkiksi viikonlopun harjoitusleirit yms.

Muiden järjestämien harjoitusten ja niihin osallistuneiden lukumäärä
Jos ryhmä on harjoitellut jonkun muun järjestämässä tilaisuudessa esim. toisen seuran joukkueen kanssa yhdessä heidän harjoitustilassaan, laske harjoituskerrat ja niihin osallistuneet oman joukkueen henkilöt yhteensä.

Kilpailutoiminta

Pääsääntönä on, että oman seuran/joukkueen järjestämistä peleistä ja turnauksista toimintapisteet saadaan koko tapahtumasta vierasjoukkueiden osallistujat mukaan lukien. Kun osallistutaan muiden järjestämiin peleihin ja turnauksiin, pisteet lasketaan vain oman joukkueen osalta. Alla ohjeet eriteltynä.

Kotipelien ja niihin osallistuneiden lukumäärä
Laske kaikki kotona pelatut pelit/tapahtumat yhteensä. 

HUOM! Turnauspäivä lasketaan vain yhdeksi peliksi/tapahtumaksi, vaikka siellä käytännössä pelataankin monta peliä. Jokainen turnauspäivä voidaan kuitenkin laskea erikseen eli kaksipäiväinen turnaus lasketaan kahdeksi peliksi/tapahtumaksi.

Laske peliin/tapahtumaan osallistuneet henkilöt yhteensä: pelaajat, valmentajat ja huoltajat. HUOM! Tapahtuman osallistujiksi EI LASKETA tuomareita, kirjureita, pallotyttöjä/poikia, kuuluttajia, kioskinmyyjiä eikä yleisöä.

Esimerkki: Kotiturnaukseen osallistuu 4 joukkuetta, joissa 10, 9, 11 ja 12 henkilöä, joten nämä osallistujat lasketaan yhteensä: 10 + 9 + 11 + 12 = 42 osallistujaa.

HUOM! Aiemmin laskettiin kotiturnausten pelit erillisinä tapahtumina, mutta nyt turnaus katsotaan yhdeksi tapahtumaksi. Aiemmin mukaan laskettiin myös tuomarit ja kirjurit yms. tapahtuman osalliset, mutta nykyisin vain pelaajat, valmentajat ja huoltajat.

Vieraspelien ja niihin osallistuneiden lukumäärä
Laske kaikki vieraspelit yhteensä. HUOM! Turnaus lasketaan yhdeksi peliksi/tapahtumaksi, vaikka siellä käytännössä pelataankin useita pelejä. Jokainen turnauspäivä voidaan kuitenkin laskea erikseen eli kaksipäiväinen turnaus lasketaan kahdeksi peliksi/tapahtumaksi.

Laske vieraspeleihin/tapahtumiin osallistuneet oman joukkueen osallistujat yhteensä: pelaajat, valmentajat ja huoltajat.

Muu toiminta

Tapahtumien ja niihin osallistuneiden lukumäärä
Jos joukkueella on ollut jotain muuta liikunnallista toimintaa kuin harjoitus- ja kilpailutoiminta, laske tapahtumien/tilaisuuksin lukumäärä yhteensä.

Laske kaikkiin näihin tilaisuuksiin kaikki osallistuneet henkilöt yhteensä.

Kirjoita tilaisuuksien/tapahtumien nimet.